Detta hittade jag på Arkiv Digital. Fotot är från 1961 och Östergatan har just tillskapats. Det är det röda huset högst upp på bilden som jag bodde i från 1956-1966/67.